Seminarii online

Pe durata proiectului se vor organiza 3 seminarii online, având ca obiectiv prezentarea avantajelor ”folosirii în comun” și ”proprietății” unui autovehicul. Se vor prezenta exemple concrete din locurile CHUMS, dar și exemple relevante din orașele CHUMS. Fiecare dintre seminariile online se va axa în mod specific pe conceptul proiectului CHUMS, pe suportul acordat dezvoltării rețelei de carpool și pe diseminarea rezultatelor proiectului.