Context

Proiectul CHUMS va contribui la strategiile privind un transport durabil în orașul Perugia, printr-un nivel mai ridicat de conștientizare a locuitorilor cu privire la existența și avantajele metodei carpool în traseul lor la locul de muncă.

De aceea, cele mai interesante obiective sunt:

  • Modificarea mentalității privind deplasarea la și de la locul de muncă;
  • Încrederea într-un transport mai eficient energetic și într-un nivel scăzut de aglomerare în trafic;
  • Reducerea deplasărilor cu grad unic de ocupare;
  • Obținerea beneficiilor rezultate din presiunea mai redusă generată de autovehicule la locurile de muncă, generând o posibilă eliberare a suprafețelor cu spații de parcare.

Introducere

Perugia este situată în partea centrală a Italiei, cu o populație de 168.000 de locuitori și o suprafață de 450 Km². Orașul este un exemplu clasic de așezare italiană fortificată, situată în vârful unui deal. Având și statutul de capitală a regiunii Umbria, cu aproximativ un sfert din populația provinciei, Perugia este și un centru important administrativ, social și medical.

În prezent, cu o rată de 687,3 deținere de autovehicule în proprietate, Perugia și-a luat angajamentul să analizeze alternative noi și durabile în vederea reducerii numărului de autovehicule private angrenate în traficul din oraș. Proiectul CHUMS va contribui la inițiativele aplicate până în prezent, printr-un nivel mai ridicat de conștientizare a locuitorilor cu privire la existența și avantajele metodei carpool în traseul lor la locul de muncă.

Obiective și preconizări

Orașul intenționează să-și extindă ”sistemul de mobilitate durabilă” prin explorarea unui proiect nou care să aibă un impact direct asupra obiceiurilor cetățenilor săi: în realitate, în timp ce toate eforturile depuse până acum de administrație au fost axate pe transportul public, CHUMS reprezintă prima oportunitate reală cu impact asupra mentalității șoferilor.

Crearea unei mase critice pornind de la grupul țintă identificat în proiect și, ulterior, mărirea numărului de subiecți care pot aplica la metoda carpool pot avea ca rezultat respectarea directivelor și planurillor care au încurajat inițiativa carpool până în prezent.

Pachetul CHUMS

Prima etapă va fi îmbunătățirea și optimizarea software-ului și a portalului de internet creat de municipalitate (FI-START), pentru a gestiona programul de carpool în beneficiul municipalității și a angajaților Universității. O perioadă intensă de creștere a gradului de conștientizare a acestui program va urma imediat după.

Și mai specific, proiectul CHUMS va fi implementat în oraș printr-un pachet de măsuri cu efect dovedit pentru un transport mai eficient energetic, cu susținerea metodei carpool printre angajați și angajatori:

  • Organizarea ”Săptămânii de carpool”: lansarea primei săptămâni de carpool va avea loc în luna septembrie 2015.
  • Organizarea loteriei de mobilitate

Lansarea săptămânii de carpool va fi imediat susținută prin acordarea premiilor din cadrul loteriei de mobilitate, pentru a stimula persoanele interesate de carpool să adopte efectiv această măsură.  Ulterior, se vor organiza extrageri săptămânale pentru a menține nivelul de conștientizare și profilul ridicat.

  • Furnizarea Planurilor personalizate de transport, cu includerea opțiunii de carpool

Imediat după săptămâna de carpool, orașul va introduce, în perioada septembrie 2015 – martie 2016, serviciile de Planificare personalizată de transport, pentru a evidenția persoanelor vizate opțiunile de carpool disponibile, compatibile cu circumstanțele personale și pentru a accentua beneficiile importante la nivel personal.

Grupurile țintă și persoanele interesate

Grupul țintă vizat pentru implementarea proiectului este alcătuit din două sub-grupuri de angajați, aparținând sectorului public:

  1. angajații municipalității din Perugia;
  2. angajații Universității din Perugia;

Cele două sub-grupuri alcătuiesc o masă de peste 1.600 de subiecți care lucrează în centrul orașului și care nu beneficiază de spații corespunzătoare de parcare asigurate de angajator.Pentru a avea o imagine mai clară a obiceiurilor acestor subiecți, trebuie să accentuăm un factor semnificativ: în timp ce Perugia înregistrează 50% dintre deplasările la serviciu cu mașina ca șofer și 16% ca pasager, cifrele pentru angajații municipalității sunt de 53% ca șofer și de numai 5% ca pasager.